Podstawową zasadą pedagogiki naukowej musi być, rzecz jasna, „wolność ucznia”, która powinna torować drogę do rozwoju indywidualnych, spontanicznych właściwości natury dziecka. Jeśli założenia nowoczesnej pedagogiki naukowej opierają się
na badaniach jednostki, powinny one uwzględniać także aspekty wynikające z obserwacji wolnych dzieci.

Maria Montessori, metoda Montessori

Założyciel

Jako matka dwojga dzieci i nauczyciel Montessori zawsze
chciałam stworzyć przyjazne, bezstresowe środowisko edukacyjne,
w którym dzieci mogą swobodnie poznawać otaczający ich świat
i spełniać swoje naturalne potrzeby. Wierzę, że odkrycie Marii Montessori, sprzed tak wielu lat, odnosi się także do świata współczesnego,
zwracając szczególną uwagę na to, co jest tak cenne w rozwoju dziecka
– bardzo silne poczucie wolności i niezależności we wszystkim, co robi.
Założyciel - ABC Montessori Education
Odkryłam, że moje własne dzieci uczą się świata poprzez eksperymenty
– kształty, tekstury, zapachy, smaki, temperatura i przede wszystkim przyroda są dla nich nieprzebranym źródłem bodźców, motywujących
do dalszego poznawania świata. W asyście czujnej i cierpliwej osoby dorosłej kwitną i permanentnie rozbudzają swoją ciekawość wobec otaczającego ich środowiska! Dlatego metoda Montessori jest tak wyjątkowa, ponieważ daje dziecku wolność wyboru i mnóstwo
możliwości korzystania z materiałów dostępnych w klasie Montessori,
a także odkrywania tego, co znajduje się na zewnątrz budynku.
Stworzyłam ABC Montessori Education dla wszystkich rodzin, które stosują lub chciałyby stosować filozofię opartą na przekonaniu, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie, w spokojnej i pełnej szacunku atmosferze, gdzie swobodna zabawa koegzystuje z procesem uczenia się.

Aneta Suchożebrska

Założyciel ABC Montessori Education

Rekrutacja przedszkolna

Przyjmujemy dzieci w wieku od 16 miesięcy do lat 7.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rekrutacja